Sensibilisering & Preventie

Voorkomen is beter dan genezen: daarom is preventie één van de pijlers van Unia.

Unia organiseert campagnes om te informeren en sensibiliseren. Unia biedt begeleiding en training aan wie een diversiteitsbeleid wil voeren. We bieden tools aan in de strijd voor gelijke kansen en tegen discriminatie. En onze lokale contactpunten in Vlaanderen en Wallonië garanderen een vlotte toegang tot onze diensten in jouw regio.

Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Sinds de zesde staatshervorming, en als gevolg van de regionalisering van de middelen voor het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM), zal er geen projectoproep meer zijn volgens de formule die het FIM tot 2014 volgde: de gemeenschappen en gewesten zijn sinds 1 januari 2015 volledig bevoegd voor de overgedragen middelen. Unia speelt geen rol meer in de nieuwe werking, maar blijft tot 30 juni 2016 de dossiers verwerken voor de projecten van de oproep van 2014 en de jaren voordien.

Zie ook

De oproep van 2014: documenten

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren:

Volg ons op Facebook en Twitter