Medewerker (m/v/x) met specialisatie on- en offline haatboodschappen

Referentie: 2017 09 hatespeech SIO NL
Organisatie: Unia
Tijdsregeling: 100%
Solliciteer vóór: 31 oktober 2017


Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

Plaats binnen de organisatie

Je maakt deel uit van de dienst Individuele Ondersteuning en wordt tewerkgesteld binnen de overleggroep “PenPolJust” (Strafrecht, Politie en Justitie). Je rapporteert aan je adjunct-diensthoofd en indien nodig aan het diensthoofd van de dienst Individuele Ondersteuning.
Je werkt nauw samen met de andere diensten binnen Unia zoals de dienst Begeleiding en Training, Beleid en Samenleving en de lokale contactpunten. 

Doelstelling van de functie

Je eerste opdracht is het behandelen van meldingen en individuele dossiers waarvoor Unia bevoegd is.
Daarnaast bereid je structurele verslagen, adviezen en aanbevelingen voor.
Je bent ook betrokken bij de ontwikkeling van informatie- en sensibiliseringsacties. 
Als referentiepersoon voor één of verschillende specifieke domeinen, ben je op de hoogte van de evolutie van de materies op Europees, nationaal en internationaal vlak. Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van betrokken partners en actoren, en wisselt kennis uit met collega's binnen en buiten de dienst.
Binnen de overleggroep strafrecht, justitie en politie ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor de dossiers rond on- en offline haatboodschappen, met nadruk op online haatboodschappen. Volgens de noden binnen het team volg je ook dossiers rond haatmisdrijven op.

Opdrachten

De belangrijkste opdrachten van de medewerk-st-er zijn:
1) Je verwerkt meldingen en dossiers inzake online haatboodschappen (en haatmisdrijven) 

 • Je ziet toe op de goede ontvangst en registratie van gegevens.
 • Je verzamelt elementen waarmee het dossier kan worden behandeld: verwachtingen van de verzoeker, bewijselementen, standpunt van de partij waartegen de klacht is gericht.
 • Voor je dossiers rond online haatboodschappen onderzoek je de feiten gedetailleerd en reconstrueer je de context aan de hand van de informatie die je online terugvindt via de betrokken social media kanalen (facebook, twitter, youtube). 
 • Je toetst het dossier aan de wetgeving en de rechtspraak, via een continue opvolging, en in overeenstemming met het mandaat en de bevoegdheden van Unia. 
 • Je gaat op zoek naar de meest geschikte oplossing, zowel vanuit de individuele (verzoeker) als collectief (samenleving) standpunt, eerst via verzoening of onderhandeling, indien nodig door gerechtelijke stappen te ondernemen.
 • Je neemt deel aan dienstvergaderingen en interne overlegmomenten over haatmisdrijven en haatboodschappen.

2) Je overlegt en werkt samen met partners en stakeholders en weet waar je terecht kan voor specifieke informatie:

 • Je bouwt een netwerk van partners en betrokkenen uit en onderhoudt dit voor het thema van (online) haatboodschappen (sociale mediabedrijven, krantenredacties, … en ook binnen de afdelingen van politie, justitie, … die voor dit thema bevoegd zijn. 
 • Je vertegenwoordigt Unia in nationale en Europese/internationale instanties, werkgroepen en projecten.

3) Je zorgt voor rapportage en analyse, adviezen en aanbevelingen:

 • Je identificeert en brengt verslag uit over tendensen en evoluties die hoofdzakelijk te maken hebben met haatboodschappen.  
 • Je stelt aanbevelingen op en geeft adviezen die tegemoet moeten komen aan structurele moeilijkheden of opportuniteiten op sociaal, politiek of juridisch vlak.

4) Je zorgt voor sensibilisering en opleiding:

 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van informatie en sensibiliseringsacties.
 • Je helpt mee aan de voorbereiding en uitwerking van presentaties en opleidingsacties. 

Profiel

Diploma

Je hebt een Master diploma in criminologie, journalistiek, politieke en sociale wetenschappen of communicatiewetenschappen (of bent gelijkgesteld door ervaring).

Competenties

 • Je hebt interesse voor de thema’s diversiteit, gelijke kansen en de bestrijding van discriminatie met een bijzondere belangstelling voor de problematiek van (on- en offline) haatboodschappen.
 • Je heb kennis van de nationale (en bij voorkeur van de Europese/internationale) antidiscriminatieregelgeving.
 • Kennis van het strafrecht, de informaticawetgeving en/of de Europese regelgeving rond online haatboodschappen worden gezien als pluspunt.
 • Social media en softwaretoepassingen hebben geen geheimen voor jou. 
 • Je bent een echte doorzetter: 
  •  Je streeft naar resultaten op lange termijn.
  • Je hebt een positieve en oplossingsgerichte attitude en ziet nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor moeilijke dossiers. 
 • Je bent een goede netwerker: 
  • Je legt makkelijk contacten met andere instellingen. Zo bekom je snel de informatie die je zoekt via de juiste personen en instanties.
  • Je kunnen beroepen op een bestaand netwerk binnen het domein media en internationale instellingen die werken rond het thema is daarbij een pluspunt. 
 • Door je verbindende capaciteiten weet je verschillende partijen met elkaar te verzoenen. 
 • Je werkt graag in team en deelt actief kennis met collega’s. 
 • Je bent autonoom, zelfsturend en de drijvende kracht achter je projecten.
 • Je volgt de technische en administratieve aspecten van de dossiers nauwgezet op.
 • Ervaring en/of kennis van projectbeheer zijn een  pluspunt.

Talen 

Talenkennis: Nederlands (uitstekend), Frans (zeer goed), Engels (goed). Kennis van het Duits en/of gebarentaal is een troef. 

Contract

Contract onbepaalde duur:

 • contract 100% (38 uur/week);
 • uurregeling: in overleg;
 • Loon: volgens klasse 7 (barema’s Unia). Ter indicatie: de bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100% (index 07 2017) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: € 2944,82 - 5 jaar anciënniteit: € 3331,79 - 10 jaar anciënniteit: € 3714,72 - 15 jaar anciënniteit: € 4101,35 - 20 jaar anciënniteit: € 4396,34  - 25 jaar anciënniteit (= het maximum): € 4574,96; nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit;
 • vakantiegeld tegen 92% van het maandloon; eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector;
 • maaltijdcheques;
 • pensioenplan;
 • volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Hoe je kandidatuur indienen?

Het indienen van je kandidatuur kan uitsluitend via het invullen het standaard formulier op onze website en moet ons bereiken uiterlijk op 31/10/2017 om 17u.

 • bij voorkeur per mail naar vacature@unia.be ;
 • per post naar: Unia, dienst Personeel, t.a.v. Barbara Vanden Bulcke; Koningsstraat 138, 1000 Brussel.

Ref. 2017 09 Hatespeech SIO NL

Procedure:

 • indienen van de kandidaturen
 • selectie op basis van de ingediende kandidaturen (De selectiecommissie zal alle kandidaturen bestuderen. Alleen de kandidaat (kandidaten) die het beste aan de eisen van de functie voldoet (voldoen), wordt (worden) voor de test(en) uitgenodigd).
 • schriftelijke test – selectie: 16/11, van 9u30 tot 12u30 
 • mondelinge test – selectie: data nog vast te leggen
 • indiensttreding: asap

Voor meer informatie:

 • over het arbeidscontract en de -voorwaarden: Barbara Vanden Bulcke Personeelsdienst - barbara.vandenbulcke@unia.be, tel. 02/212 30 77 (op maandag, dinsdag en vrijdag).
 • over de inhoud van de functie: Léona Erens, adjunct-diensthoofd SIO, 02 212 31 43, leona.erens@unia.be 

Downloads