Arbeidsrechtbank Brussel, 2 september 2020

2 September 2020
Handlungsfelder: Arbeit
Diskriminierungsgrund: Weitere Diskriminierungsgrunde
Gerichtsbezirk:
Zuständigkeit:

Een bediende, regelmatig afwezig omwille van ziekte, doorloopt verschillende diensten en wordt uiteindelijk ontslagen. De werkgever roept in dat hij ze niet kon vervangen en dat de herhaalde afwezigheden de goede werking van de dienst in het gedrang brengen.

Datum: 2 september 2020

Instantie: Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: tewerkstelling

Beslissing:

De rechtbank is de mening toegedaan dat de ziekte wel degelijk een rol gespeeld heeft bij de beslissing tot ontslag en dat de werkgever is overgegaan tot vervanging. Daarenboven brengt de werkgever geen enkel element aan dat de desorganisatie van de dienst aantoont.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 2-09-2020