Kettingmail: ‘De familie Bouziane’ / ‘Slikken na lezen’

Volgens de kettingmail rijft 'de familie Bouziane' uit België maandelijks een gigantisch bedrag aan sociale uitkeringen binnen. Dit is een Franse kettingmail die is overgenomen in België, en die geen betrekking heeft op de Belgische situatie. 

De mail (fragment)

Slikken na lezen
Ik weet niet of ik U met deze brief een inzicht kan geven over ons o zó kleurrijk landje , 
Rustig lezen en vooral niet opwinden Slikken na lezen a.u.b. 
------------------------------------------------
Pas op als je een hartlijder bent , niet lezen !!! 

Maar maak je niet kwaad nadat je dit hebt gelezen... 

Even lezen en daarna in je haar krabben !
Komt van verantwoordelijke regio Gent , en NIET van het Vlaams Belang! 

Het verhaal gaat over de familie Bouziane en haar 
integratie in de Belgische gemeenschap 

Deze gebaarde heer, Imam te Brussel is , na te hebben verklaard dat men zijn eigen vrouw mag slaan, voorlopig door België uitgewezen.
De stad heeft nochtans als sociale en islam-tolerante instelling de polygame gezinssituatie van Mijnheer Bouziane goedschiks aanvaard. 
De stad accepteert zelfs dat zijn tweede vrouw hem vervoegt in 
België zonder haar een verblijfsvergunning uit te reiken. 

Beter nog : aangezien al zijn kinderen in België geboren werden zijn zij 
echte Belgen en kunnen zij, zelfs zonder papieren, niet uitgewezen worden. 

Het verhaal wordt beter : 

Imam Bouziane heeft met ieder van zijn vrouwen 8 kinderen, dus 16 in totaal.
Zijn tweede vrouw is echter geen echte echtgenote,
zij wordt door België als 'een alleenstaande ouder' beschouwd. 

Zij geniet dus van een uitkering A.P.I . (allocationparent isolé)
die 707,19 euro voor een ouder met 1 kind bedraagt,
te vermeerderen met 176,80euro per aanvullend kind = (+) 7 x 176,80 Eur.
Ofwel een totaal van1944.79 euro.
Voor haar 8 kinderen geniet zij ook elke maand 978,08 euro kinderbijslag. 

2 van de kinderen zijn minder dan drie jaar dus geniet zij ook nog'A.P.J.E'
Zijnde 161,66 euro x 2 = 323,32 euro.
Als alleenstaande ouder geniet zij ook nog van een woontoelage 
(Allocation d'aide au logement ) van 300 euro 

Het verhaal wordt nóg beter : 

Met 8 kinderen heeft mevrouw Bouziane absoluut geen tijd om te gaan werken,
te meer daar Imam-lief niet kan dulden dat zijn moslimvrouw in de nabijheid zou komen van andere verderfelijke westerse mannen.
Dus geniet zij ook van een R..M.I. ( leefloon ) zijnde 417,88 euro plus 167,15 euro/kind maakt in totaal 1755,08 euro.
Een leuk inkomen voor iemand die nooit belastingen betaalt,
zeker als je bedenkt dat het gemiddeld pensioen in Belgie 1000 EUR is... 

Onder de 8 kinderen zijn er vier schoolgaand,
dit geeft recht op een recent gestemde tegemoetkoming voor aanvang schooljaar van 257,61 euro X4 
1030,44 euro zijnde een maandelijks bedrag van 85,87 euro. 

In totaal ontvangt Mevrouw Bouziane-2 dus 5296,14 euro per maand . Netto. 
Hoeveel verdien jij ? 

En dit maakt het verhaal helemaal goed : 

De heer en Mevrouw Bouziane-1: met hun 8 kinderen krijgen 978,08 euro gezinstoelagen iedere maand + 2 uitkeringen voor jonge kinderen 323,32 euro + uitkering huisvesting 300 euro + RMI voor gehuwd paar (626,82 euro) 
+ 8 kinderen (1337,20 euro)! Zijnde 1964,02 euro +uitkering voor aanvang schooljaar 4 kinderen X 85,87 euro. 

De Heer en Mevrouw Bouziane-1 ontvangen dus 3651,29 euro per maand 

HET POLYGAME MOSLIM-GEZIN BOUZIANE ONTVANGT DUS IN TOTAAL EEN BEDRAG VAN 8947,43 € per maand !!! 
Maar blijft zeker hard werken en betaal trouw je sociale bijdragen, en 
vooral ' WEES VERDRAAGZAAM ' ! 

Stuur dit bericht door aan alle belastingsbetalers – zijn ze nu Belg, 
Italiaan, Turk of wat dan ook - in dit land ! 
Want Bouziane, hij betaalt geen eurocent belastingen ! !! 

GROETEN,
E. DV 
FOD Binnenlandse Zaken 
Instellingen en Bevolking 
Rijksregister - Dienst Toepassingen 
Koloniënstraat 11 
1000 - Brussel

Analyse

Deze kettingmail is NIET verstuurd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

Unia ontving al tientallen meldingen over de kettingmail ‘De familie Bouziane’ of 'Slikken na lezen'. Volgens de informatie in de mail rijft 'de familie Bouziane' uit België maandelijks een gigantisch bedrag aan sociale uitkeringen binnen.

Veel mensen die de mail ontvangen, stellen zich vragen over de echtheid van de feiten die in de brief vermeld worden. De vraag wordt ook gesteld of de brief inderdaad door Binnenlanse Zaken verstuurd wordt.

De kettingmail is een variant op een voormalige versie van een kettingmail. In de huidige versie lijkt het alsof de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken het bericht aan de burgers verstuurt. 

Unia werd in het verleden door Binnenlandse Zaken gecontacteerd omdat de dienst erg verveeld zit met deze zaak. De FOD Binnenlandse Zaken doet dan ook afstand van de inhoud van de kettingmail. De medewerker van Binnenlandse Zaken die in de kettingmail vernoemd wordt, heeft reeds in 2008 klacht neergelegd tegen onbekenden bij de politie. Binnenlandse Zaken betreurt de verspreiding van de kettingmail  en vindt dat deze mail het imago van de FOD Binnenlanse Zaken en haar ambtenaren ernstig schaadt.

Unia heeft achterhaald dat de kettingmail afkomstig is uit Frankrijk en dus geen betrekking heeft op de Belgische situatie. Wie de auteur is van deze kettingmail, of wie de vertaling heeft gemaakt en doorgestuurd, hebben we niet kunnen achterhalen. Het lijkt erop dat de gegevens van Binnenlandse Zaken valselijk werden toegevoegd om de boodschap extra geloofwaardig te doen overkomen. Ook Unia heeft deze kettingmail al gemeld aan het parket.

In de brief wordt via een ogenschijnlijk objectieve berekening, weergegeven hoeveel de familie Bouziane maandelijks aan sociale uitkeringen ontvangt. De kettingmail probeert zo deze familie - en bij uitbreiding de moslimgemeenschap in België – te beschuldigen van profitariaat.

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Dankzij de medewerking van de Unie van Zelfstandige ondernemingen (UNIZO) hebben we op basis van de gegevens in de brief een simulatie gemaakt die meer aansluit bij de Belgische realiteit.

De studiedienst van de Unie voor Zelfstandige Ondernemingen heeft naar aanleiding van de kettingmail een berekening gemaakt die meer aansluit bij de Belgische werkelijkheid. Uiteraard is het aangewezen om de cijfers met de nodige voorzichtigheid te interpreteren. Elke individuele situatie is namelijk verschillend en de gegeven berekening kan niet als algemeen voorbeeld gesteld worden. Toch is Unia verheugd over de inspanningen van UNIZO om de stereotype - en vooral verkeerde - beeldvorming over vreemdelingen een halt toe te roepen.

De berekeningen van de UNIZO-studiedienst

  • De A.P.I. die in de kettingmail vermeld wordt, bestaat in Frankrijk, maar niet in België. 
  • De A.P.J.E. (allocation pour jeune enfant) is opnieuw iets uit Frankrijk.
  • Ook de woontoelage (allocation d'aide au logement) is iets uit Frankrijk. Dit bestaat niet in België. 
  • Op een leefloon heeft de persoon in kwestie in België misschien wel recht (het OCMW kent dit toe als ze aan de voorwaarden voldoet en na een onderzoek naar de bestaansmiddelen). Maar het bedrag dat vermeld wordt (basis + bedrag/kind) is opnieuw totaal fout. In België bedraagt het leefloon sinds 1/10/2006 429,66 euro/maand voor een samenwonende persoon, 644,48 euro voor een alleenstaande persoon en 859,31 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste. 
  • De recent gestemde tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen is ook totaal fout. Het gaat in België over een éénmalige premie voor de kinderen geboren van 1 januari 1989 tot 31 december 2000. Kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren van 1 juli 1994 tot 31 december 2000) krijgen een éénmalige premie van 50 €. Kinderen van 12 tot 17 jaar (geboren van 1 januari 1989 tot 30 juni 1994) krijgen een éénmalige premie van 70 €.

In België kan een persoon dus maximaal 859,31 euro leefloon ontvangen + 1.622,39 euro kinderbijslag voor 8 kinderen. Uit onderzoek van de gezinsbond blijkt dat de gemiddelde kost van een kind 377,63 euro/maand bedraagt wat voor de 8 kinderen samen 3.021,04 euro betekent. De gezinsbijslag mag dus helemaal niet als een inkomen beschouwd worden.

Opmerkelijk in de mail is dat voor de uitkeringen alleen Franse termen gebruikt worden, wat er inderdaad op wijst dat één en ander uit Frankrijk komt. (einde analyse UNIZO). 

Conclusie

Wat kan ik doen als ik deze brief ontvang?

Omwille van het foutieve en racistische karakter van de kettingmail, vraagt het Centrum uitdrukkelijk om de brief niet door te sturen als je hem ontvangen hebt. Laat de afzender ervan weten dat je dit soort brieven niet wenst te ontvangen, en stuur hem de analyse van deze kettingmail door. 

Het voorstellen van vreemdelingen als profiteurs die uitsluitend belust zijn op de vrijgevigheid van ons sociaal stelsel en het gebruik van de zondebokargumentatie wordt omschreven als aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Dit conform artikel 20 van de wet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007). Deze kettingmail valt duidelijk onder deze bepaling.

Op 16 december 2005 veroordeelde de correctionele rechtbank van Antwerpen personen tot een effectieve geldboete wegens het verspreiden van een racistische tekst via e-mail.