Hoe meld je haatboodschappen op radio, video en televisie?

Zag of hoorde je strafbare uitlatingen op radio, video of televisie? Dan kan je dit bij ons of bij andere organisaties melden.

Hoe meld je haatboodschappen op radio, video en televisie?

Haatboodschappen melden bij Unia

Unia onderzoekt of de uitlatingen de wet overtreden. We nemen indien nodig verdere stappen.

Om je snel te kunnen helpen, hebben we deze info nodig:

  • De naam van het programma en de zender (bijv. ‘Het journaal’ – ‘Radio Cactus’)
  • De dag en het uitzenduur (bijv. ‘Maandag 22 oktober 2018, 20:00 uur’)
  • Het moment van de uitspraken (bv. ‘na 13 minuten’)
Hoe meld je haatboodschappen op radio, video en televisie?

Andere organisaties

Redactie van een radio- of televisieprogramma

Contacteer zeker ook de redactie van het radio- of televisieprogramma om je ongenoegen te uiten. Ben je zelf persoonlijk betrokken bij de uitzending? Dan kan je ook een recht op antwoord eisen.

Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek behandelt je vragen of klachten over de journalistieke beroepsethiek. Je moet wel persoonlijk belanghebbende zijn om een klacht in te dienen: je wordt bijvoorbeeld zelf met naam genoemd in het programma, je wordt persoonlijk beschuldigd, …  

Vlaamse regulator voor de media

De Vlaamse regulator voor de media (VRM) toetst uitzendingen aan de belangrijkste regels op het gebied van media, zoals het Mediadecreet. De VRM kan bijvoorbeeld een uitspraak doen rond programma’s die aansporen tot haat op grond van zogenaamd ‘ras’, geslacht, godsdienst, nationaliteit, ...

Gegevensbeschermingsautoriteit

Heb je vragen of klachten over je privacy of over de verwerking van je persoonsgegevens? Contacteer dan de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger bekend als de Privacycommissie).

Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame

Hoe zit het met bedenkelijke reclameboodschappen? We merken dat mensen regelmatig reclames melden bij Unia die bepaalde personen of groepen erg stereotyperen. Bijvoorbeeld een reclame waarin homo’s als verwijfd worden gepresenteerd, of oudere mensen als traag, ...

Meestal gaat het om reclames die toch binnen de vrijheid van meningsuiting vallen. Alleen wanneer er publiekelijk wordt opgeroepen tot discriminatie, haat of geweld tegenover die bepaalde personen of groepen, kan Unia optreden.

Dat neemt niet weg dat je altijd de klantendienst van het bedrijf kan contacteren om je ongenoegen te uiten. Je kan ook de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame contacteren, waarvan Unia deel uitmaakt.