18/06: Slotconferentie Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Op vrijdag 18 juni 2021 in de voormiddag nodigen de Cel Gelijke Kansen van de FOD Justitie en Unia u graag uit op de slotconferentie van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Met dit project willen we de verzameling en het gebruik van equality data in België versterken en bevorderen. Equality data zijn alle gegevens, kwantitatief of kwalitatief, waarmee we gelijkheid of ongelijkheid kunnen beschrijven en analyseren.

Dit project richt zich op de gegevens met betrekking tot de volgende beschermde criteria: zogenaamde ‘raciale’ criteria, geloof en levensbeschouwing, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken.

We presenteren de belangrijkste resultaten van het project:

  • de online data hub met de inventaris van alle equality data waarop het project betrekking had;
  • de aanbevelingen voor een betere ontwikkeling van equality data in België.

Om te registreren, gelieve dit formulier in te vullen voor vrijdag 11 juni 2021

Ontdek hier het volledige programma van de conferentie.