20/11: Digitale ontmoeting ‘Roma en woonwagenbewoners’

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten stelt je graag de voornaamste resultaten van haar bevraging voor, in samenwerking met Unia, vzw Foyer en het Belgisch nationaal Roma platform. Tijdens deze participatieve conferentie gaan we op basis van de resultaten van deze bevraging verder op zoek naar beleidsaanbevelingen voor een toekomstige nationale strategie voor Roma-integratie.

  Hoewel Roma en woonwagenbewoners de grootste etnische minderheid in de Europese Unie vormen, is er een gebrek aan officiële statistische gegevens over de belangrijkste sociaal-demografische indicatoren. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten wil deze kloof vullen met zijn eigen bevragingen en zo instellingen en beleidsmakers op Europees en nationaal niveau helpen bij het ontwikkelen van maatregelen om de discriminatie en uitsluiting van Roma en woonwagenbewoners aan te pakken. 

  Tijdens haar bevraging in 2018 en 2019 verzamelde het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten informatie onder meer voor België over een breed scala aan aspecten van het sociale leven, waaronder:

  • fundamentele sociaal-demografische indicatoren zoals arbeidsmarktparticipatie en opleidingsniveau;
  • huisvestings- en levensstandaard;
  • inclusief toegang tot openbare voorzieningen; 
  • basisvoorzieningen voor huisvesting.

  Bovendien werden de respondenten geïnterviewd over hun ervaringen op vlak van discriminatie. Deze omvatten het onderwijs, werk, het zoeken naar werk, huisvesting en toegang tot gezondheidszorg. 

  Programma

  • 09:00 Introductie
  • Thematische voorstelling van de onderzoeksresultaten, getuigenis en beschouwingen door expert
  • 09:20 Thema ‘armoede’
  • 09:45 Thema ‘huisvesting’ 
  • 10:30 Thema ‘gezondheid’
  • 10:55 Thema ‘onderwijs’
  • 11:20 Vragen en antwoorden
  • 12:05 EU-kader voor de integratie van Roma door de Europese Commissie
  • 12:20 Uitdagingen voor een nieuwe Roma-integratie strategie door Unia
  • 12:30 Slotbeschouwing door de minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (tbc)

  Praktische informatie

  Deze digitale ontmoeting vindt plaats op vrijdag 20 november 2020 vanaf 09:00 uur en duurt tot de middag.

  Inschrijven

  Je kan deelnemen door je in te schrijven via het aanmeldformulier of door op de inschrijvingsknop te klikken. Na registratie krijg je een mail met de link en verdere instructies. 

  Je hebt alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding.