Bevraging over toegankelijkheid van gemeenten

23 oktober 2017
Discriminatiegrond: Handicap

Unia bezorgde een vragenlijst aan de gemeentesecretarissen van alle Vlaamse en Waalse gemeenten. Ze kunnen de vragenlijst invullen tot en met 14 november 2017. 

Met de vragenlijst wil Unia meer te weten komen over de goede praktijken die de gemeenten toepassen en over de middelen die ze gebruiken, om zo de toegankelijkheid te verbeteren voor personen met een handicap.

De resultaten van de bevraging moeten nuttige aanbevelingen en tips opleveren, zowel voor de gemeenten zelf als voor de regionale overheid. 

Unia hoopt om een positieve impact te hebben op de situatie, door aanbevelingen te formuleren die aan de gemeentes gepresenteerd zullen worden tijdens een netwerkingsmoment in 2018. 

Vergelijkbare artikels