Brussels gewest pakt als eerste arbeidsdiscriminatie aan met tests

13 oktober 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

Het Brusselse Parlement stemde een ordonnantie die het mogelijk maakt om tests te gebruiken in de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Hiermee is Brussel het eerste gewest in België dat deze tests wettelijk mogelijk maakt.

Unia pleit al langer voor meer manieren om de handhaving van de antidiscriminatiewetgeving beter te controleren. ‘Vandaag heeft de antidiscriminatiewetgeving een zwak punt: het is vaak zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om te bewijzen dat een slachtoffer mikpunt werd van discriminatie’, verduidelijkt Unia-directeur Els Keytsman.

Unia is dan ook zeer opgetogen over de beslissing van het Brusselse Parlement. ‘We zijn zeer tevreden, vooral omdat we er al jaren voor ijveren dat de overheid beschikt over echte controlemiddelen.’ Een groot deel van de dossiers die Unia opende in 2016, ging over discriminatie op de arbeidsmarkt. Unia opende voor dit domein vorig jaar 56 dossiers rond raciale criteria, leeftijd of geloofsovertuiging.

Concreet maakt de Brusselse ordonnantie twee soorten tests mogelijk : praktijktests en mystery calls. Bij praktijktests worden er twee gelijkaardige cv’s opgestuurd met telkens één verschil dat tot discriminatie kan leiden (herkomst, leeftijd, handicap, religieuze overtuiging, ...)  ‘Praktijktests zijn belangrijk om discriminerend gedrag objectief aan te tonen,' zegt Keytsman. ‘Meer controle van de overheid zal de zelfregulering van bedrijven en sectoren doen toenemen.’

Bij mystery calls wordt een werkgever opgebeld en wordt er zo gecontroleerd of hij ingaat op een discriminerende vraag van een mogelijke klant.

Unia is ook tevreden dat specifiek de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie de tests zal uitvoeren.

Volgens de socio-economische monitoring van Unia uit 2015 blijkt dat de werkgelegenheidsgraad van Brusselaars van Belgische komaf in 2012 71% was, in vergelijking met slechts 35% voor Brusselaars uit andere Europese landen en het Midden-Oosten. De werkgelegenheidsgraad bedroeg 38% voor mensen van Afrikaanse origine. 

Deze ordonnantie moet in werking treden in januari 2018. Unia pleit ervoor dat deze tests ook een wettelijk kader krijgen in de andere gewesten en op het federaal niveau.

Vergelijkbare artikels

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.