Unia tevreden met aanbevelingen Europese Commissie

25 juni 2018
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

De Europese Commissie wil dat elke lidstaat maatregelen neemt om de burgers effectief te beschermen en discriminatie bestrijden. De Commissie dringt aan op sterkere gelijkekanseninstellingen. Unia is tevreden met dit signaal van de Europese Commissie.

Het is essentieel om onafhankelijk te kunnen werken en voldoende middelen daarvoor te krijgen. Zo kan elk gelijke kanseninstituut met de nodige standaarden de burgers helpen en beschermen, klinkt het bij Unia. 

In België beantwoordt Unia aan die normen, het interfederaal karakter laat ons toe om te werken op verschillende niveaus en in verschillende domeinen (werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs…) 

De tekst van de Europese Commissie onderlijnt dat "de lidstaten de onafhankelijkheid van de organen moeten verzekeren en ervoor zorgen dat zij voldoende middelen hebben om alle vormen van discriminatie aan te pakken, zowel op basis van geslacht, ras, etnische afkomst, godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd als seksuele geaardheid. De lidstaten moeten ook de rol van nationale organen voor gelijke behandeling beter onder de aandacht brengen en ervoor zorgen dat burgers weten hoe zij met die organen contact kunnen opnemen en hun rechten kunnen uitoefenen in geval van discriminatie."

Zoals ook al Equinet liet weten, gaat het hier om een belangrijke stap die verzekert dat gelijkekanseninstellingen hun werk beter en efficiënter doen. Equinet en Unia vragen aan andere lidstaten om de aanbevelingen van de Europese Commissie te volgen.

Equinet is het Europees Netwerk van organen ter bevordering van gelijke behandeling. 

Vergelijkbare artikels

8 februari 2019

Unia en andere organisaties vinden dat België meer moet doen om de kinderrechten te beschermen

Het VN-Comité voor de rechten van het kind publiceerde 55 aanbevelingen voor België. Die kwamen er na de bespreking van de rechten van het kind in België door het kinderrechtencomité in Genève. In haar aanbevelingen vraagt het Comité het einde van de opsluiting van migrantenkinderen. Het vraagt ook de inclusie van kinderen met een handicap in het regulier onderwijs en een effectief kosteloos onderwijs. Het Comité maakt zich zorgen over het hoge niveau van kinderarmoede en de sterke regionale verschillen terzake in België.