Unia tevreden met aanbevelingen Europese Commissie

25 juni 2018
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

De Europese Commissie wil dat elke lidstaat maatregelen neemt om de burgers effectief te beschermen en discriminatie bestrijden. De Commissie dringt aan op sterkere gelijkekanseninstellingen. Unia is tevreden met dit signaal van de Europese Commissie.

Het is essentieel om onafhankelijk te kunnen werken en voldoende middelen daarvoor te krijgen. Zo kan elk gelijke kanseninstituut met de nodige standaarden de burgers helpen en beschermen, klinkt het bij Unia. 

In België beantwoordt Unia aan die normen, het interfederaal karakter laat ons toe om te werken op verschillende niveaus en in verschillende domeinen (werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs…) 

De tekst van de Europese Commissie onderlijnt dat "de lidstaten de onafhankelijkheid van de organen moeten verzekeren en ervoor zorgen dat zij voldoende middelen hebben om alle vormen van discriminatie aan te pakken, zowel op basis van geslacht, ras, etnische afkomst, godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd als seksuele geaardheid. De lidstaten moeten ook de rol van nationale organen voor gelijke behandeling beter onder de aandacht brengen en ervoor zorgen dat burgers weten hoe zij met die organen contact kunnen opnemen en hun rechten kunnen uitoefenen in geval van discriminatie."

Zoals ook al Equinet liet weten, gaat het hier om een belangrijke stap die verzekert dat gelijkekanseninstellingen hun werk beter en efficiënter doen. Equinet en Unia vragen aan andere lidstaten om de aanbevelingen van de Europese Commissie te volgen.

Equinet is het Europees Netwerk van organen ter bevordering van gelijke behandeling. 

Vergelijkbare artikels

1 maart 2022

Waarom het belangrijk is dat gelijkheidsorganen naar de rechtbank kunnen stappen

De Vlaamse regering kiest voor een gelijkheidsorgaan met geschillenkamer die niet-bindende oordelen zal vellen als basis voor het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut (VMRI). Ze haalt daarvoor de inspiratie bij de werking van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens. Daarbij vergeet ze echter de juridische bijstand aan melders die naar de Geschillenkamer of eventueel later de rechtbank willen stappen. Dat betekent een achteruitgang van de bescherming die vandaag bestaat in België en die ook in Nederland gegarandeerd wordt door de gemeentelijke antidiscriminatiebureaus.