Focusgroep: personen met een handicap willen eigen keuzes maken

19 december 2017
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

Unia lanceerde recent een campagne rond het recht om te stemmen. Dat recht begint bij het bredere recht om eigen keuzes te maken. Daarom ging Unia op 21, 22 en 29 november 2017 samen met personen met een licht verstandelijke handicap aan de slag rond het recht om eigen keuzes te maken. Dat gebeurde in drie focusgroepen, in de Thuishaven-Ritmica in Antwerpen.

De focusgroepen concludeerden dat het recht om zelf te kiezen en de mate van zelfstandigheid belangrijk zijn voor het welzijn van de deelnemers. Mensen met een verstandelijke beperking willen zélf beschikken over hun leven. Tegelijkertijd vormt de voorziening voor de deelnemers een belangrijk net, waarop ze kunnen terugvallen. Zo sluit het leven in een voorziening het recht om je eigen keuzes te maken niet noodzakelijk uit.

Stap voor stap tot een duidelijke boodschap

In de eerste focusgroep bogen de deelnemers zich over de vraag wat discriminatie en gelijke kansen nu precies betekenen. Door interactieve opdrachten leerde de groep wat discriminatie is: de deelnemers voelden zo hoe het is om geen gelijke kansen te krijgen op basis van kenmerken waar je niet voor kiest.

Ruimte om eigen ervaringen uit te wisselen was er in de tweede focusgroep. Tijdens dat rondetafelgesprek dachten de deelnemers na over wat ze beleven als ze niet zelf kunnen kiezen, maar stonden ze ook stil bij momenten waarbij ze het juist erg cruciaal vonden om iets zelf te kiezen.

Verschillende boodschappen

Tijdens de derde focusgroep stak iedereen de handen uit de mouwen. De deelnemers vroegen zich af welke boodschap ze naar de buitenwereld wilden brengen. Iedereen koos voor zichzelf een boodschap en schreef of tekende het op een blad. Die boodschappen varieerden. Zo vond een deelnemer het belangrijk om in een voorziening zelf haar eigen vriendenkring te kunnen kiezen. Een andere deelnemer vond het dan weer belangrijk te kiezen welke job hij deed en om zelf zijn geld te kunnen verdienen.

Waarom werd deze actie op deze manier vormgegeven?

Unia is er voor alle burgers. Daarom proberen we om die groepen te bereiken die zelf nog te weinig de weg vinden naar Unia. Zo kunnen we hen bijstaan als hun rechten geschonden worden.

Meer weten? 

Vergelijkbare artikels