Homofobie erkend als drijfveer voor de moord op Ihsane Jarfi

22 december 2014
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Het hof van assisen van Luik heeft vandaag drie van de vier beschuldigden, Mutlu Kizilaslan, Jérémy Wintgens en Eric Parmentier, schuldig bevonden aan de moord op Ihsane Jarfi. De vierde beschuldigde, Jonathan Lekeu, werd schuldig bevonden aan doodslag. Bij hem was er volgens de jury geen sprake van voorbedachten rade. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum had zich in deze procedure aan de zijde van de familie en de naasten van Ihsane burgerlijke partij gesteld om de homofobe drijfveer van de gewelddadige dood erkend te zien. Het Centrum is tevreden dat homofobie als verzwarende omstandigheid door de jury bij de vier veroordeelden is erkend.

Ihsane Jarfi verdween in de nacht van zondag 22 april 2012 en werd dood teruggevonden op 1 mei in de omgeving van Luik. De vier veroordeelden werden ervan beschuldigd die daad gepleegd te hebben vanwege zijn seksuele geaardheid. De jury bevestigt nu dat homofobie aan de basis ligt van de moord op de toen tweëndertigjarige Ihsane.

‘Een persoon vermoorden is op zich uiteraard ontoelaatbaar,’ zegt Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. ‘Maar als die moord gepleegd wordt vanwege iemands seksuele geaardheid, raakt dat niet alleen die persoon zelf, maar de hele samenleving. Die misdrijven wekken een gevoel van kwetsbaarheid op bij de naasten van het slachtoffer, maar ook bij alle homoseksuele personen. Ze tekenen een samenleving door hun stigmatiserend effect.’

Het Centrum heeft als opdracht om slachtoffers van haatmisdrijven te beschermen. ‘Door onze burgerlijke partijstelling hebben we in deze zaak een krachtig signaal gegeven,’ zegt De Witte. ‘We zullen nooit tolereren dat mensen omwille van om het even welke discriminerende reden worden aangevallen. Of het nu gaat om origine, huidskleur, seksuele geaardheid of levensbeschouwing, het Centrum zal het ook in de toekomst opnemen voor alle slachtoffers van haatmisdrijven.’ 

Zie ook

Start van het assisenproces over de moord op Ihsane Jarfi