Hoofddoekenverbod: Unia reageert op advies Hof van Justitie Europese van de Europese Unie

31 mei 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 31 mei 2016 het advies klaar over een zaak die was aangespannen door een werknemer van een beveiligingsfirma. De vrouw werd ontslagen toen ze een hoofddoek wou dragen op de werkvloer. Het bedrijf in kwestie vroeg neutraliteit van zijn werknemers.

De advocaat-generaal vindt nu dat een bedrijf effectief werknemers mag verbieden een hoofddoek te dragen. Dit verbod moet dan gebaseerd zijn op een bedrijfsreglement waarin staat dat zichtbare politieke, levensbeschouwelijke of religieuze symbolen niet zijn toegestaan ( zaak C-157/15).
 
Unia wou opheldering                   

De rechtspraak over het dragen van religieuze tekens, en in het bijzonder de hoofddoek, in bedrijven gaat vandaag alle kanten uit. Daarom vond Unia dat een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie via het Hof van Cassatie duidelijkheid kon brengen.
 
Unia wil wachten om te reageren tot het Hof van Justitie zich in een arrest uitspreekt hierover. 'Het is belangrijk om opheldering te krijgen over de rechtspraak terzake en dus meer rechtszekerheid te creëren. Het arrest zal ons hierbij vooruit helpen,’ stelt Els Keytsman, directeur van Unia.
 

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.