Hoorzitting over handicap en werk in de Senaat

20 juni 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Unia-directeur Els Keytsman nam deel aan een hoorzitting in de Senaat over werk voor personen met een handicap. De senatoren buigen zich over een resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt en wilden over dit thema van gedachten wisselen met Unia en GRIP. 

Unia onderschrijft de tekst die voorligt. Hij heeft het engagement om het VN-Verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap ten volle uit te voeren.

De tekst legt de vinger op de wonde: te weinig mensen met een handicap werken en er zijn nog te veel drempels die mensen met een handicap tegenhouden om aan de slag te gaan op de reguliere arbeidsmarkt. Die situatie is er sinds de ratificering van het VN-Verdrag in 2009 nog niet op vooruitgegaan.

Els Keytsman uitte haar tevredenheid over het feit dat werk voor personen met een handicap besproken wordt in een transversale commissie, over de verschillende deelstaten heen. Om het probleem echt aan te pakken, is immers gecoördineerde actie nodig.

Ze riep de senatoren ten slotte op om deze resolutie geen stof te laten vergaren, maar er meteen mee aan de slag te gaan. Dit om te voorkomen dat België bij de volgende evaluatie door het VN-Comité (in 2019) opnieuw met het schaamrood op de wangen moet staan, als het gaat om de tewerkstelling van personen met een handicap. 

Vergelijkbare artikels

3 oktober 2022

Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.