‘Muziek dient om mensen te verwelkomen, niet om ze te verjagen’

16 juli 2014
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

De burgemeester van Landen wil woonwagenbewoners wegjagen: het Centrum reageert

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum veroordeelt het plan van de burgemeester van Landen om een groep van woonwagenbewoners uit zijn stad te verjagen met luide muziek. ‘Het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners in een gemeente brengt veel vragen met zich mee’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. ‘Maar het antwoord van de burgemeester van Landen op die vragen schiet schromelijk tekort. Muziek dient om mensen te verwelkomen, niet om ze te verjagen. Die praktijk is vernederend en zelfs gewelddadig. Ze helpt ons geen stap vooruit.'

In 2012 heeft de Vlaamse regering het ‘Strategisch plan woonwagenbewoners 2012-2015’ gelanceerd. In dat plan erkende ze het tekort (van 80 procent) aan standplaatsen voor de zogenoemde doortrekkers. Om daaraan tegemoet te komen, stelde ze enerzijds een stijging van het aantal standplaatsen voorop; anderzijds pleitte ze voor een gecoördineerde opvang van doortrekkers. ‘De gebeurtenissen in Landen bewijzen dat het plan zo goed als dode letter is gebleven’, zegt De Witte. ‘Er zijn in Vlaanderen op dit moment vier standplaatsen voor doortrekkers – evenveel als in twee jaar geleden. En dat terwijl de Vlaamse overheid de kostprijs van een standplaats bijna volledig vergoedt. Besturen is voorzien: als je niets voorziet, moet je niet verbaasd zijn als je vroeg of laat in de problemen komt.’

In Vlaanderen is het recht om te wonen op wielen erkend, in Wallonië niet. Het Centrum heeft daarover al verschillende aanbevelingen gericht aan het Waalse Gewest: rond de Waalse Code voor ruimtelijke ordening, stedenbouwkunde en patrimonium; en over de rol van de gemeenten in de organisatie van het verblijf van woonwagenbewoners.

Ter herinnering: in 2012 is ons land veroordeeld door het Europees Comité voor Sociale Rechten voor het niet respecteren van het recht op huisvesting van woonwagenbewoners. Met name omdat het te weinig standplaatsen voor woonwagenbewoners voorzag.

En een jaar eerder publiceerde het Centrum samen met het Kruispunt Migratie-Integratie en het Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie de brochure ‘Organisatie van het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners’. Die brochure is bestemd voor alle lokale overheden. Ze overloopt de rechten en plichten van alle betrokkenen, en ze verzamelt goede praktijken van gemeenten die tonen hoe het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners kan worden georganiseerd. De Witte: ‘Daaruit blijkt dat je spanningen kunt vermijden met praktische ingrepen, en dat dialoog de kortste weg is naar een oplossing. We roepen de burgemeester van Landen bij dezen op om er inspiratie uit te putten.’

Vergelijkbare artikels

9 maart 2022

Oorlog in Oekraïne: samen naar een daadwerkelijke bescherming voor mensen op de vlucht

Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), verwelkomen de proactieve houding van de Belgische regering om tot een snelle bescherming te komen voor mensen die de oorlog  in Oekraïne ontvluchten.