Mystery calls: een sterk signaal in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

25 november 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hoopt dat de overheid via ‘mystery calls’ discriminatie op de arbeidsmarkt kan opsporen. ‘Mystery calls’ zijn anonieme telefoongesprekken door een inspecteur. Voor Unia is dit een belangrijk instrument in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. 

Minister Peeters wil nu dat de arbeidsinspectie bestudeert hoe ze zelf ‘mystery calls’ kan doen. Dit in samenwerking met Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Kenbaar maken

Volgens Unia zijn mystery calls mogelijk: “De arbeidsinspectie doet dit al, maar moet zich volgens de wet meteen kenbaar maken. Hierdoor leveren die telefoongesprekken weinig resultaten op.”

Praktijktesten die een strikte procedure volgen, kunnen op een belangrijke manier bijdragen aan een objectieve beoordeling van discriminerend gedrag.

online tool

Recent lanceerde Unia al een online tool rond discriminatie op de huismarkt. Die praktijktest is voor kandidaat-huurders en verenigingen die hen ondersteunen. Zo probeert Unia overtredingen op de huismarkt bloot te leggen, waar discriminatie ook een reëel probleem is. 

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.