Nils Muižnieks, commissaris voor de Mensenrechten bij de Raad van Europa, bezoekt het Centrum

18 september 2015
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Vandaag heeft Nils Muižnieks, commissaris voor de Mensenrechten bij de Raad van Europa, zijn bezoek aan België afgerond. Tijdens dat bezoek richtte hij zijn aandacht op drie thema’s: de situatie van migranten en asielzoekers, de rechten van personen met een handicap, en de sociale uitsluiting van Roma en woonwagenbewoners.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum had de eer de heer Muižnieks te ontvangen en, zoals toegelicht in zijn persbericht, in te gaan op de onevenredige oriëntering van jongeren met een handicap en Roma-kinderen naar het buitengewoon onderwijs.

Update

Het rapport van de commissaris over België (28 januari 2016)

Vergelijkbare artikels

4 februari 2021

Onderwijs: België opnieuw veroordeeld wegens gebrek aan inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking

Het Europees Comité voor sociale rechten heeft een beslissing genomen over het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, met name in het onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap): België wordt opnieuw veroordeeld. Drie jaar geleden werd ons land al veroordeeld op dit punt. Destijds ging het over het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.