Oproep tot respect voor iedereen

26 juli 2006
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing

In oktober 2001 had het Centrum opgeroepen tot respect voor iedereen na de aanslagen van 11 september. Het Centrum is van oordeel dat deze oproep meer dan ooit actueel is. De solidariteit, sympathie of verwantschap met een van de partijen in een conflict kunnen geen rechtvaardiging inhouden van laakbare daden of uitingen ten opzichte van gelijk welke bevolkingsgroep (of een van zijn leden) in België.

De partijvoorzitters roepen op tot respect voor iedereen

Naar aanleiding van de recente tragische gebeurtenissen in de VS die wereldwijd iedereen met verstomming hebben geslagen, wensen de Voorzit(s)ters van alle democratische partijen van België, op uitnodiging van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding:

  • opnieuw de fundamentele individuele en collectieve waarden te bevestigen die de grondslag zijn van onze democratie;
  • de gehele bevolking op te roepen om het onderscheid te blijven maken tussen het terrorisme en de gewone mensen en daarbij veralgemeningen te vermijden;
  • elk extremisme te bestrijden, van waar het ook komt en in welke vorm dan ook;
  • steun te verlenen aan de sociale werkers, opvoeders en onderwijsmensen, aan de ambtenaren en aan de media die meer dan ooit een belangrijke pedagogische opdracht te vervullen hebben;
  • hun wil te benadrukken om te ijveren voor een gastvrije samenleving die iedereen eerbiedigt, ongeacht de nationale, religieuze of etnische herkomst en meer dan ooit te werken aan een onthaal- en integratiebeleid en een vreedzaam samenleven in een multiculturele en democratische optiek.

Als Voorzit(s)ters van de democratische partijen wensen wij met klem iedereen uit te nodigen om blijk te geven van redelijkheid en van zin voor dialoog.

Zelf verbinden wij ons ertoe:

  • om een duidelijk onderscheid te maken tussen diegenen die totaal verwerpelijke terroristische daden plegen en de nationale, etnische of religieuze gemeenschappen in ons land;
  • om elke criminalisering te vermijden van groepen of gemeenschappen ten gevolge van de actuele gebeurtenissen ;
  • om gezamenlijk inspanningen te leveren voor het ontwikkelen van een globaal plan ter bestrijding van racisme, xenofobie, antisemitisme en islamofobie in al hun vormen;
  • om zo spoedig mogelijk de discriminaties op te heffen met het oog op een gelijkwaardig burgerschap tussen alle mensen.