Over homofobie in de sport

12 juni 2009
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Op 10 juni 2009 publiceerde het tijdschrift Sport/Voetbalmagazine de resultaten van een enquête bij 300 voetballers uit eerste klasse. Het resultaat dat 67,8% van de voetballers uit eerste klasse vindt “dat er geen plaats is voor homoseksuelen in het voetbal” deed heel wat stof opwaaien. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (verder: Centrum) wil van deze media-aandacht gebruik maken om het thema van homofobie in de sport opnieuw aan te kaarten.

België heeft op vlak van de gelijke behandeling van holebi’s de laatste jaren enorme stappen vooruit gezet (wetgeving over antidiscriminatie, het homohuwelijk, adoptie door holebi’s, …). Toch bestaan er nog heel wat negatieve vooroordelen over homoseksualiteit. Ook de wereld van de sport ontsnapt niet aan deze tendens.

Een strategie: de heteronormativiteit in vraag stellen

Op basis van ontvangen meldingen en (inter)nationale berichtgeving stelt het Centrum vast dat holebi’s in de sportwereld, net als in veel andere sectoren, hun seksuele geaardheid verzwijgen om discriminatie, beledigingen, intimidatie en geweld te vermijden.

De verklaring hiervoor ligt deels bij het heteronormatieve karakter van onze maatschappij. In onze samenleving gaat men er nog steeds van uit dat iemand hetero is, zolang die persoon dat zelf niet expliciet weerlegt. Maar de reacties op zo’n coming-out kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral in bepaalde sectoren waar stereotypen over mannelijkheid/vrouwelijkheid sterk leven, zoals bijvoorbeeld in bepaalde sporttakken.

Ongeacht de gehanteerde methodologie van deze enquête, kan het Centrum de resultaten uit Sport/Voetbalmagazine dan ook enkel betreuren. Deze resultaten maken duidelijk dat er ook in het voetbal nog steeds een heteronormativiteit heerst en dat we moeten blijven werken aan een klimaat dat meer openstaat voor diversiteit.

Acties: aanbevelingen doen en sensibiliseren

Voor het Centrum is het probleem van homofobie in de sport niet nieuw. Maar dankzij de publicatie van deze enquête is het opnieuw actueel. Tot voor kort was homoseksualiteit in de sport een taboe. Vandaag wordt er op zijn minst al over gediscussieerd.

Ter gelegenheid van de voorbije verkiezingen, heeft het Centrum er bij de bevoegde gemeenschappen voor gepleit dat de sportfederaties actief de strijd tegen homofobie binnen de clubs zouden ondersteunen opdat om het even welke seksuele geaardheid binnen het sportmilieu wordt aanvaard.

Het Centrum wil zijn werk binnen dit domein verderzetten. Het zal nadenken over de ontwikkeling van structurele acties in samenwerking met het holebi-verenigingsleven en met de sportfederaties. Acties die al in België en het buitenland werden opgezet, kunnen daarbij een bron van inspiratie zijn. Daarnaast zal het Centrum de Belgische voetbalbond uitnodigen om te bespreken of er gezamenlijke acties ondernomen kunnen worden.

Tot slot staat het Centrum uiteraard ter beschikking van elke trainer of speler die mogelijk slachtoffer is van discriminatie en die bijstand wenst.

Vergelijkbare artikels