Overheid moet beter inclusie van mensen met handicap opvolgen

23 juni 2017
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

Ook Unia bevestigt dat mensen met een handicap vandaag nog steeds niet op dezelfde manier kunnen deelnemen aan de samenleving als mensen zonder een handicap. Zo reageert Unia op het rapport Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 van GRIP. Unia wil dat de overheid nu zelf beter in de gaten houdt hoe in ons land de inclusie van mensen met handicap loopt.

België ratificeerde 8 jaar geleden het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dat verdrag onderlijnt het belang van autonomie en gelijkwaardigheid. ‘Toch zijn de cijfers die GRIP verzamelde niet rooskleurig.  Veel mensen met een handicap hebben moeite met de toegang tot de arbeidsmarkt, laat staan dat ze op andere domeinen in het leven wél kunnen deelnemen,’ zegt Els Keytsman, Unia-directeur.   

Om haar beleid bij te sturen waar nodig, moet de overheid zelf beter de vinger aan de pols houden. ‘Door systematisch data te verzamelen en te analyseren zullen de aandachtpunten bovendrijven. Zo kan de overheid beter en meer gericht werk maken van de bepalingen uit het VN-Verdrag. Daarnaast moet er een concrete planning op tafel liggen mét een tijdsschema,’ gaat Keytsman verder. 

Cijfers Unia

De jaarcijfers van Unia bevestigen het beeld van GRIP. ‘Steeds meer mensen met een handicap melden ons een ongelijke behandeling. Het aantal dossiers van mensen met een handicap is tussen 2015 en 2016 met 27 procent gestegen, van 384 naar 487.’

‘Beweren dat we als land stilstonden zou kort door de bocht zijn. Er zijn dingen verbeterd. Dan denken we bijvoorbeeld aan de stappen die gezet worden naar een meer inclusief onderwijssysteem en de hervorming van de regelingen in verband met onbekwaamheid. Toch blijft nog te vaak de handicap centraal staan en niet het individu,’ besluit Keytsman.

Unia heeft van alle overheden in ons land de opdracht gekregen om het VN-Verdrag te promoten, te beschermen (meldingen behandelen) en op te volgen.

Vergelijkbare artikels