Plasma- en bloeddonatie voor mannen die seks hebben met mannen: België hinkt achterop

8 februari 2022
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk deden het al, België loopt nog achter met het versoepelen van de regels rond plasma- en bloeddonatie voor mannen die seks hebben met mannen (MSM). Nochtans moest België voor september 2021 werk maken van een nieuwe wetgeving voor plasmadonatie, volgens een arrest van het Grondwettelijk Hof. Unia dringt aan op actie bij de minister van Volksgezondheid, zeker in de huidige context van het wereldwijde plasmatekort.

Op 26 september 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de uitsluiting van MSM voor plasmadonatie niet gerechtvaardigd is: de Belgische wetgever kreeg twee jaar de tijd om deze situatie recht te zetten. Nieuw wetenschappelijke inzicht toont namelijk dat de veiligheid van het gedoneerde plasma gegarandeerd kan worden bij bewaring volgens specifieke richtlijnen, en dat er dus geen reden meer is om MSM uit te sluiten als donors.

Internationaal plasmatekort weegt ook op België

De coronapandemie veroorzaakt vandaag bovendien een wereldwijd tekort aan bloedplasma. Dat tekort heeft ook gevolgen voor België, met name voor zo’n 10.000 à 11.000 patiënten die afhankelijk zijn van medicijnen die gemaakt zijn uit bloedplasma (immunoglobulines). Rode Kruis-Vlaanderen riep de overheid al op om voor alle vormen van deze medicijnen het plasma van Belgische donoren te gebruiken. Zo zouden patiënten voor dit type medicatie minder afhankelijk zijn van plasma uit het buitenland.

“Steeds vaker wordt bepleit dat België minder afhankelijk zou moeten zijn van de wereldmarkt voor onze toevoer aan geneesmiddelen uit bloedplasma. Als Belgisch plasma steeds belangrijker wordt, is het nog essentiëler dat het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt uitgevoerd”, benadrukt Unia-directeur Els Keytsman. “Volgens eerdere schattingen van de Hoge Gezondheidsraad gaat het om een 4.000-tal nieuwe donoren van MSM, die de plasmavoorraden zouden kunnen doen toenemen.”

Ook bloeddonatie moet worden herzien

In Frankrijk zal vanaf 16 maart 2022 de tijdelijke uitsluiting van 4 maanden na het laatste seksuele contact door MSM worden opgeheven voor bloeddonatie. In België duurt die uitsluiting op dit moment nog 12 maanden. In Frankrijk laten meer wetenschappelijk inzicht en nieuwe praktijken dus al toe om vragen over de seksuele oriëntatie van een kandidaat bloeddonor weg te laten in het vooronderzoek, zonder in te boeten op veiligheid. Het Verenigd Koninkrijk nam ook al soortgelijke maatregelen in mei 2021.

Unia vraagt daarom aan de minister van Volksgezondheid dat zowel voor plasma- als bloeddonatie dat de recente wetenschappelijke gegevens worden geëvalueerd, dat de uitsluitingscriteria worden herzien en dat de desbetreffende uitsluitingstermijnen worden verkort of afgeschaft. 

Vergelijkbare artikels