Project artificiële intelligentie (AI) in publieke administraties: oproep tot inschrijving voor consultants

11 juni 2024
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia start samen met de Raad van Europa en de Europese Commissie een project rond het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in overheidsadministraties. Voor dit project loopt een aanbesteding om externe ondersteuning te vinden.

Het project wordt uitgevoerd met gelijkheidsorganen uit Finland en Portugal en sluit aan bij onze focus op het aanpakken van de discriminerende effecten van artificiële intelligentie uit ons strategisch plan 2023-2027

Project: gelijkheid en non-discriminatie bij het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in publieke administraties

De AI Verordening en het Verdrag van de Raad van Europa over AI, Mensenrechten, Democratie en Rechtsstaat zijn beide eind mei 2024 aangenomen.

De AI Verordening moet ook de grondrechten beschermen. Praktische hulpmiddelen zijn daarbij belangrijk. De inhoud van het AI-project sluiten daarbij aan:

  • ontwikkeling en testen van een interne discriminatietool
  • beleidsrichtlijnen, actieplannen en aanbevelingen om gelijkheidsinstanties te ondersteunen in hun toezichthoudende rol
  • online training verderzetten over AI en discriminatie die al in 2023 georganiseerd werd samen met FOD BOSA (AI4Belgium) en FOD Justitie (cel gelijke kansen) voor beleidsmakers, medewerkers van toezichthoudende autoriteiten en maatschappelijke organisaties
  • uitwisseling over het project via seminaries met gelijkheidsorganen uit Finland en Portugal en andere Europese gelijkheidsorganen

Het project heeft als doel onze capaciteiten te versterken om toezicht te houden op het gebruik van AI-systemen in publieke administraties, inclusief het bieden van herstel aan degenen die gediscrimineerd worden door AI-technologieën. Het project loopt van september 2024 tot september 2026 (met mogelijke verlengingen).

Oproep: deskundige consultants met kennis van non-discriminatie en/of AI

Vergelijkbare artikels