Unia weerlegt kritiek minister Homans en staatssecretaris Demir

26 februari 2017
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Brussel 26 februari 2017 - In media uitten minister Homans en staatssecretaris Demir kritiek op de werking van Unia. Ze verwijten ons niet neutraal te zijn en we zouden het alleen maar opnemen voor mensen met een migratieachtergrond. Unia vindt kritiek prima, maar wel graag op basis van feiten. Unia wil snel constructief overleg met de minister.

'Iedereen die ons werk volgt, weet dat Unia er is voor elke burger. Onze medewerkers bewijzen dit dagelijks en we illustreren dit in onze campagnes, ons beleidswerk en onze bewuste manier van communiceren. We vinden het oprecht jammer en verontrustend dat minister Homans en staatssecretaris Demir dit niet opmerken. Hun commentaren geven een vertekende weergave van wat wij elke dag met hart en ziel doen: zoeken naar de grootste gemene deler tussen mensen ongeacht hun afkomst, handicap, seksuele oriëntatie enz,’ zegt Els Keytsman, Unia-directeur.

Wetgeving

‘Dat we niet objectief of neutraal zouden zijn, zoals beiden beweren, weerleg ik uiteraard. De antiracismewet en de antidiscriminatiewet vormen de toetssteen voor Unia. Voor ons tellen feiten en die spreken voor zich. Uit onze studies blijkt hardnekkige discriminatie op de huisvestings- en arbeidsmarkt van oudere werkzoekenden, alleenstaande ouders, mensen met migratieachtergrond en personen met een handicap. En we openen jaar na jaar steeds meer dossiers over mogelijke discriminatie van mensen met een handicap of werknemers die vanwege hun leeftijd worden gediscrimineerd,’ onderlijnt Keytsman.        

Foute informatie

Unia leest ook verbaasd foute informatie in het interview in De Zondag met mevrouw Homans. ‘Wat ze beweert over het bewust achterhouden van informatie is onjuist en ze citeert ook fout een studie. Alle informatie over die studie kan iedereen nalezen op onze website.'

Dezelfde verbazing is er bij Unia wanneer mevrouw Demir in De Zevende Dag zegt dat we te weinig opkomen voor bijvoorbeeld personen die op basis van hun leeftijd gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. In 2016 kenden we een stijging van 126% van de geopende dossiers rond leeftijdsdiscriminatie en we communiceerden hier ook regelmatig over. Naar aanleiding van 1 oktober, de Internationale Dag van Ouderen, voerden we ook campagne rond de discriminatie van zowel jongeren als ouderen op de arbeidsmarkt.

Over onze werking, realisaties, en aanpak kan alles nagelezen worden. Onze jaarverslagen zijn publiek beschikbaar voor iedereen. Ook rapporteerde Unia het voorbije jaar aan alle parlementen ons land, telkens gevolgd door interessante inhoudelijke discussies.

Dialoog in plaats van polemiek

‘Kritiek is prima, maar graag op basis van feiten en met correcte argumenten. We willen de polemiek ook niet verder voeren via de pers. Daarom nodigen we minister Homans en de staatsecretaris Demir uit voor een gesprek. We hoeven het niet per se altijd eens te zijn met elkaar, maar we moeten samenzitten om van elkaar te begrijpen hoe we redeneren.

Unia is een onafhankelijke openbare instelling. Niettemin mag mevrouw Homans een evaluatie vragen van onze werking. We hopen haar en staatssecretaris Demir snel te ontmoeten’   

Vergelijkbare artikels