Mag je vakantiejobs voorbehouden aan familieleden van eigen personeel?

30 mei 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden

Elk jaar krijgt Unia vragen van werkgevers die willen weten of zij vakantiejobs uitsluitend kunnen reserveren voor kinderen of familieleden van eigen personeel.Omdat de werkervaring van een vakantiejob schoolverlaters een voorsprong geeft op de arbeidsmarkt, is het volgens Unia belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt. De organisatie adviseert daarom om slechts een deel van de beschikbare vakantiejobs open te stellen voor familie van het personeel. 

Iedereen moet de kans krijgen om een vakantiejob te doen. Die werkervaring is namelijk onder andere een pluspunt op je cv als je later naar vast werk zoekt. Veel werkgevers geven bij vakantiejobs voorrang aan de kinderen of familieleden van hun werknemers. Als het personeelsbestand divers is, hoeft dat geen probleem te zijn voor studenten met een migratieachtergrond. Maar dat is bij lange na niet overal zo. Hierdoor riskeren die groepen studenten uit de boot te vallen.

De arbeidsmarkt wordt vandaag immers gekenmerkt door ongelijkheid, zo wijzen verschillende studies zoals de Socio-Economische Monitoring (2013 en 2015). In die context is het voorbehouden van studentenjobs aan familieleden van werknemers een vorm van structurele discriminatie die deze ongelijkheid voortzet. Om die reden verdient de bovenstaande vraag de aandacht van iedereen die deze ongelijkheid wil verminderen. 

Voorbehouden?

Op vraag van enkele werkgevers nam Unia de kwestie onder de loep. Als een onderneming werknemers selecteert en daarbij kandidaten uitsluit vanwege een bepaald beschermd criterium, dan moet dat een legitiem doel hebben en moet er ook sprake zijn van proportionaliteit. Dat is wat er in grote lijnen in de Antidiscriminatiewet staat. Studenten uitsluiten van vakantiejobs alleen omdat ze geen werkende familieleden hebben in die onderneming, beantwoordt volgens Unia niet aan de mogelijke proportionaliteitstoets. 

De criteria

Op vraag van enkele werkgevers nam Unia de kwestie onder de loep.Unia vindt dat het voorbehouden van vakantiejobs voor kinderen van eigen personeel in strijd is met de Antidiscriminatiewet, meer bepaald op basis van het beschermde criterium ‘geboorte’(d.i. een rechtstreekse afstammingsband, bv. zoon/dochter van…). Als een overheidsinstelling of een onderneming bijna uitsluitend werknemers van een bepaalde origine tewerkstelt, kan er ook sprake zijn van indirecte discriminatie op grond van bijvoorbeeld ‘nationale afstamming’.

Wat wel kan…

Volgens Unia is het wél passend (proportioneel) om een beperkt percentage van de beschikbare studentjobs toe te kennen aan de kinderen van eigen personeel. Het grootste deel moet dus wel openstaan voor kandidaten die géén familieband hebben met personeelsleden. Het openstellen van een deel van de vakantiejobs voor studenten van wie de ouders niet voor het bedrijf werken, biedt ook voordelen voor de werkgever. Deze kan zo andere profielen aantrekken voor een eerste werkervaring en zich als een aantrekkelijke werkgever profileren naar divers talent toe (‘employer branding’).

In de pers