Veroordeling van negationist

14 april 2005
Discriminatiegrond: Racisme

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft kennis genomen van de veroordeling van Siegfried VERBEKE op basis van inbreuken op de negationismewet (23 maart 1995) en de antiracismewet (30 juli 1981).

Siegfried VERBEKE werd vandaag door het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar effectief en een boete van 2.500 euro. Hij wordt ook voor een periode van 10 jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Het Centrum en de Auschwitzstichting die zich burgerlijke partij stelden, krijgen één euro schadevergoeding toegekend.

Hij werd vervolgd voor het ontkennen van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd. Samen met zijn broer leidde hij de organisatie VHO, die in heel België pamfletten en boeken van de belangrijkste Belgische en buitenlandse negationisten verspreidde. Ook via www.vho.org, een negationistische website verspreidden ze hun negationistische ideeën..

Het Hof stelt vast dat “de handelswijze van de veroordeelde een verregaande minachting inhoudt voor het onnoemelijke leed dat de holocaust veroorzaakt heeft en dat hij duidelijk een van diegenen is die op pseudo-wetenschappelijke wijze deze misdaad tracht te ontkennen of schromelijk te minimaliseren om op die manier het nazi-regime aanvaardbaar te maken.”

Het Centrum verheugt zich over deze uitspraak en wil het belang ervan onderlijnen.