Vormingen populair: steeds meer werkgevers kloppen aan bij Unia

26 april 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia constateert dat steeds meer werkgevers een workshop of cursus willen volgen over diversiteit waarin bijvoorbeeld de wetgeving aan bod komt. Zo noteerde Unia tussen 2015 en 2016 een stijging van 35 procent* in het totaal aantal vormingsuren aan bedrijven en publieke sector. Om de vraag bij te benen, gebruikt Unia een online cursus over de antidiscriminatie- en antiracismewet. Twee nieuwe modules daarvan - Diversiteit en Handicap - werden woensdag samen met het VBO voorgesteld.

‘De online cursus eDiv kent een groot succes. Sinds de lancering in 2014 tellen we iets meer dan 12.000 gebruikers. Onze samenleving wordt geconfronteerd met allerlei vragen die ook bedrijven bezighouden. Door onze online vormingen, maar ook door andere opleidingen, kunnen we gebruikers wegwijs maken in de wetten en de juridische context. De wet respecteren is professionaliseren’, benadrukt Unia-directeur Els Keytsman.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: ‘Diversiteit is niet altijd evident. Maar tools als eDiv tonen dat het met enkele aanpassingen en een goede dialoog wel mogelijk is. Ik ben ervan overtuigd dat het aanwerven van kandidaten met een migratieachtergrond, met een handicap, jong of oud, kan helpen in het zoeken naar oplossingen, producten en markten waar men misschien niet spontaan aan denkt.’

Unia pionier e-toegankelijkheid

Bijzonder aan de nieuwe module over het thema Handicap en redelijke aanpassingen op het werk, is de volledige toegankelijkheid van de module: een Belgische primeur. Door de video’s met gebarentaal of ingesproken stemmen kunnen ook mensen met een visuele of auditieve handicap bijleren. En door intensief gebruik van technologie kunnen ook mensen met een motorische handicap zonder muis zich een weg door eDiv banen.

'De toegankelijkheid van de e-tutorial is een primeur in België. Innovatie is cruciaal voor de inclusie van mensen met een handicap. De nieuwe module Handicap is een eerste stap, onze hele online cursus eDiv maken we toegankelijk tegen 2018,’ zegt Keytsman.

* Absoluut aantal uren in 2015: 2.105 - Absoluut aantal uren in 2016: 2.857

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.