Armoede en handicap in België (2019)

Personen met een handicap hebben een hoger risico op armoede dan de rest van de bevolking. Unia droeg bij aan dit boek over de relatie tussen armoede en handicap.

Armoede en handicap in België (2019)

De POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid brachten verschillende experten, academici en adviseurs samen om een nieuw licht op de relatie tussen armoede en handicap te werpen. Koen Hermans zat het redactiecomité voor als doctor in de sociale wetenschappen, bij LUCAS (KULEUVEN) verantwoordelijk voor de uitbouw van het onderzoeksdomein welzijn, armoede en sociale uitsluiting. In het boek komen verschillende thema’s aan bod zoals toegang tot de arbeidsmarkt, sociale uitsluiting en het risico op armoede.

In hoofdstuk 5 tonen Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting aan dat personen met een beperking nog steeds het slachtoffer zijn van discriminatie en dat dit invloed heeft op hun armoederisico.

Downloads