Syntheserapport (2007): Berichtgeving over allochtone minderheden in de Belgische media

In 1993 vroegen de AVBB en het CGKR aan de Gentse universiteit om een eerste systematische studie te maken over de inhoud van enkele Franstalige en Nederlandstalige Belgische dagbladen. 

Syntheserapport (2007): Berichtgeving over allochtone minderheden in de Belgische media

Het voorwerp van de studie was de beeldvorming in de media over vreemdelingen, een beeldvorming die misschien bepaalde stereotypische denkbeelden kon versterken, bepaalde samenraapsels van kenmerken in de hand werken en zelfs een negatief beeld kon scheppen van deze minderheden. Dankzij deze studie kon een reeks aanbevelingen worden geformuleerd om te komen tot een betere aanpak in de verslaggeving en informatieverstrekking over individuen behorend tot de etnische minderheden.