Bevraging 2005: actieve publieke uiting van religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen

Dit document met als titel “bevraging” laat zich moeilijk met andere recente werken over het thema pluralisme in de hedendaagse maatschappij vergelijken. Het is niet het resultaat van wetenschappelijk of journalistiek onderzoek. Het is de neerslag van een uniek initiatief dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding begin 2004 nam. Opzet is geweest om aan de hand van een relatief systematische bevraging van uiteenlopende sectoren in het gehele land te weten te komen hoe beleidsmensen concreet omgaan met culturele en religieuze diversiteit.

Bevraging 2005: actieve publieke uiting van religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen

De aanpak van het Centrum lag niet meteen voor de hand. Het koos ervoor om zelf zijn team van enquêteurs samen te stellen. Medewerkers van het Centrum hebben elk op hun manier maar aan de hand van een gemeenschappelijke vragenlijst de interviews afgenomen en hebben ze vervolgens samengevat. De verzamelde informatie is van kwalitatieve aard, het is geen kwantitatief onderzoek geweest. Op het eerste zicht lijkt de methode ambachtelijk. Er is immers heel wat kennis en ervaring vereist om een interview in goede banen te leiden. Maar de ongebruikelijke aanpak had ook zijn voordelen. De interviews werden immers uitgevoerd door mensen die dagelijks met samenlevingsproblemen in ons land te maken krijgen.

Downloads