Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties: parallel rapport (2014)

Parallel rapport van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding over het zestiende, zeventiende, achttiende en negentiende rapport van België over de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. 

Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties: parallel rapport (2014)

Het parallel rapport van het Centrum is gericht aan het Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties (CERD).

Het Centrum stelt het rapport voor in zijn hoedanigheid:

  • als nationaal mensenrechteninstituut (statuut B);
  • als orgaan voor de bevordering van de gelijke behandeling (aangeduid in overeenstemming met richtlijn 2000/43/EG van de Europese Unie);
  • en als onafhankelijk mechanisme voor de bevordering, bescherming en monitoring op grond van het Actieprogramma van Durban (§ 163) en de slotverklaring van de Toetsingsconferentie (§ 45, 100 en 103) (krachtens artikel 14 van het CERD).