De consultatie van personen met een handicap over hun grondrechten: Presentaties (2014)

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is het onafhankelijk mechanisme voor België voor de bekendmaking, bescherming en opvolging van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

De consultatie van personen met een handicap over hun grondrechten: Presentaties (2014)

Vanuit die opdracht heeft het Centrum een consortium van Belgische universiteiten gevraagd om personen met een handicap en andere betrokken actoren te bevragen over enkele hoofdthema’s van het VN-Verdrag.

In focusgroepen werden de volgende thema’s verder uitgediept: gelijkheid en non-discriminatie, toegankelijkheid, erkenning van juridische bekwaamheid, recht op vrijheid en veiligheid, recht op zelfstandig leven en participatie in de maatschappij, onderwijs en werk.

Op 28 oktober 2014 organiseerde het Centrum een reflectiedag om de resultaten van de consultatie toe te lichten en de aanbevelingen eruit verder met de aanwezigen te bespreken. De reflectiedag bood ook de kans om de aanbevelingen voor te stellen die het VN-Comité recent aan België heeft gericht bij de evaluatie van het eerste Belgische rapport over de implementatie van het VN-Verdrag.

Het volledige verslag van de consultatie kan je steeds op deze pagina raadplegen

De presentaties van die dag kunnen op deze pagina geraadpleegd worden als PowerPoint of in pdf- of Word-versie.