Brochure 2009: Familie zonder grenzen

Als je in het buitenland trouwt, mag de ceremonie dan worden voorgezeten door een priester of imam? Moet je de Belgische of buitenlandse regels volgen over de leeftijd waarop je mag trouwen? Mag je als Belg met iemand van hetzelfde geslacht trouwen ongeacht zijn of haar nationaliteit? Als een Belgische vrouw een kind heeft van een buitenlander, mag deze man dan het kind erkennen in België?

Brochure 2009: Familie zonder grenzen

Om een antwoord te bieden op deze vragen, publiceren de Association pour le droit des étrangers (ADDE), het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum), het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (Instituut) en het Vlaams Minderhedencentrum (VMC) een laagdrempelige brochure voor alle internationale families over hun rechten en plichten bij een huwelijk, echtscheiding, afstamming en adoptie.

Downloads