Het werk van het Centrum in 2014, uitgedrukt in cijfers

Dit document omvat alle gedetailleerde cijfers over meldingen en discriminatiedossiers die het Centrum behandelde in 2014. Een melding of dossier kan verband houden met een enkel discriminatiecriterium of verschillende van die criteria. In 2014 hebben van de 4.627 meldingen van gevallen van vermoedelijke discriminatie, 1.670 aanleiding gegeven tot opening van een dossier.

De drie belangrijkste discriminatiegronden waren net zoals in 2013, de zogenaamde "raciale" criteria, handicap en religieuze overtuiging of levensbeschouwing. De drie voornaamste maatschappelijke domeinen hadden, net zoals in 2013, betrekking op goederen en diensten (waaronder voornamelijk huisvesting), arbeidsmarkt en media.