Hoe beleven etnische minderheden hun situatie in België? (2010)

Deze studie peilt naar de perceptie van minderheidsgroepen en hun houding tegenover de meerderheidsgroep, de eventuele discriminatie die minderheidsgroepen ervaren en de perceptie van minderheidsgroepen en hun houding tegenover andere minderheidsgroepen.

Hoe beleven etnische minderheden hun situatie in België? (2010)

In dit project wordt een peiling gehouden bij volgende minderheidsgroepen in België:

  • de Maghrebijnen
  • de Turken
  • de Sub-Saharaanse Afrikanen
  • de Oost-Europeanen

De belangrijkste doelstellingen bepaald door de onderzoeksvraag zijn de analyse van:

  • de perceptie van minderheidsgroepen en hun houding tegenover het meerderheidsgroep
  • de eventuele discriminatie die minderheidsgroepen ervaren
  • de perceptie van minderheidsgroepen en hun houding tegenover andere minderheidsgroepen

In de onderzoeksvraag worden de rollen omgekeerd vergeleken bij een IPSOS-studie die werd gepubliceerd in maart 2009 met als titel « De verdraagzaamheid van Belgen tegenover de etnische minderheden »