Jaarverslag 2007 - Algemene werking

Dit activiteitenverslag is een van de vier verslagen van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding over het werkingsjaar 2007. Het beperkt zich tot de informatie over de werking van het Centrum (organigram, begroting, beheer van de meldingen, sensibiliseringsacties, publicaties, enz.) en de manier waarop het Centrum concreet zijn opdrachten vervult.