Naar alternatieve maatregelen in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven (2012)

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding streeft ernaar om alternatieve maatregelen te ontwikkelen in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven. Daarmee wil het een proactief antidiscriminatiebeleid voeren door de actoren specifieke instrumenten aan te reiken die aangepast zijn aan de discriminerende aard van de daad.

In de dagelijkse praktijk zoekt het Centrum eerst en vooral naar buitengerechtelijke oplossingen voor de meldingen en dossiers die worden voorgelegd. Met dergelijke oplossingen wil het Centrum een alternatieve piste aanreiken als antwoord op de maatschappelijke uitdagingen en mogelijke spanningen die het ‘samenleven’ met zich meebrengt wanneer het gaat om de erkenning van de andere met respect voor diversiteit. Dit zijn aspecten die in de klassieke procedures vaak verwaarloosd worden.

Vanuit dit standpunt wil het Centrum een centrale plaats toekennen aan het slachtoffer door de schade te herstellen en het slachtoffer zijn gevoel van eigenwaarde terug te geven. Bij deze aanpak krijgt ook de ‘dader’ een actieve rol.