Rapporten inclusief onderwijs (2012)

Het Centrum bracht enkele belangenorganisaties rond de tafel, zowel vertegenwoordigers van personen met een handicap als actoren binnen het onderwijs. Tijdens deze rondetafels inventariseerde het Centrum hun standpunten rond de thematiek van inclusief onderwijs. 

Rapporten inclusief onderwijs (2012)

Deze synthese bestaat uit in drie rapporten (twee betreffende de Vlaamse Gemeenschap en een betreffende de Franse Gemeenschap). Ze geven de beleidsprioriteiten aan om het recht op inclusief onderwijs te realiseren.