Samenwerking met de federale politie: jaarverslag 2016

De geïntegreerde politie en Unia werken al 20 jaar rond diversiteitskwesties samen. Die samenwerking biedt de mogelijkheid om allerhande acties uit te werken die op langere termijn tot resultaten moeten leiden binnen de politieorganisatie zelf en tussen de politie, de bevolking en de actoren van het maatschappelijk middenveld.

De lange samenwerking heeft beide organisaties ook geleerd waar de uitdagingen liggen en welke maatregelen Unia moet nemen om op te boksen tegen de druk en de spanningen waarmee de politie in de huidige context moet omgaan.

De essentiële pijlers van de samenwerking kunnen evolueren volgens de noden van de politieorganisatie en de politieke en maatschappelijke veranderingen. Unia blijft hoe dan ook zijn vakkennis op drie vlakken ter beschikking stellen:

  • juridische kennis om binnen de politie en de magistratuur netwerken op te zetten rond haatmisdrijven en haatdelicten
  • kennis over omgaan met diversiteit om een verandering binnen de organisatie tot stand te brengen, meer bepaald door het uitwerken van een diversiteitsbeleid
  • kennis van opleidingstechnieken om een dialoog tot stand te brengen en actieplannen 'op maat' voor te stellen die inspelen op de realiteit waarmee de geïntegreerde politie te maken krijgt

Het jaarverslag gaat in detail in op de verschillende activiteiten die in 2016 in dit kader werden georganiseerd.

Vergelijkbare publicaties

17 november 2021

COVID-19: een test voor de mensenrechten - tweede rapport (2021)

{title}

Unia volgt de aanpak van de coronapandemie op de voet. Die aanpak heeft immers nauwe banden met de antidiscriminatiewetgeving, de bescherming van minderheden, de inclusie van iedereen en dus ook de meest kwetsbaren onder ons en uiteraard de toegang tot en de daadwerkelijke uitoefening van mensenrechten voor iedereen. Het is vanuit deze invalshoek dat wij, als nationale mensenrechteninstelling en gelijkheidsorgaan, een tweede editie van het rapport ‘COVID-19: een test voor de mensenrechten’ (november 2021) publiceren.