Serofobie in daden (2017)

Het Observatorium voor aids en seksualiteit van de Brusselse universiteit Saint-Louis heeft een analyse uitgevoerd op 141 meldingen die Unia kreeg over discriminatie van mensen met hiv. Dit zijn de meldingen sinds 2003, het jaar waarin de eerste Antidiscriminatiewet van kracht ging. 

Serofobie in daden (2017)

Voor de eerste keer in België werd onderzocht met welke vormen van discriminatie mensen met hiv worden geconfronteerd. Zo kreeg het Observatorium voor aids en seksualiteit een beter zicht op wat die discriminatie precies inhoudt en wat de impact ervan is op mensen die hiv hebben. Hiervoor werden in totaal 141 meldingen bestudeerd en vonden 18 interviews plaats.

Globaal gezien neemt het aantal hiv-gerelateerde meldingen sinds 2003 toe met gemiddeld een tiental meldingen per jaar.

Goederen en diensten in het vizier

Meer dan een derde van de geanalyseerde meldingen gaat over de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Door hiv krijgen mensen geen verzekering of moeten ze een fors hogere premie betalen. Daarnaast wordt ook de manier waarop op een niet-vertrouwelijke manier wordt omgesprongen met medische informatie (bijvoorbeeld door verzekeringen) aangehaald als een probleem.

Hiv op werkvloer blijft een probleem

Een kwart van de meldingen gaat over problemen op de arbeidsmarkt. Meer specifiek: mensen die de laan uitgestuurd worden of die geen vast contract krijgen nadat de werkgever weet dat ze hiv hebben. Die werkgever denkt ook dat het ziekteverzuim groter is als iemand hiv heeft.

Het uitsluiten van een job en geen kans krijgen om carrière te maken, maar ook de medische vragenlijsten in de opleidingen, leiden vaak tot druk of ontslag.

Impact op eigenwaarde

Uit het onderzoek van het Observatorium voor aids en seksualiteit blijkt dat de gevolgen van hiv niet op één hand te tellen zijn en dat ze zich niet beperken tot discriminatie. Het gevoel van aan zijn lot te worden overgelaten en te worden verraden, heeft een negatieve impact op de gezondheid van mensen met hiv.

Zelfs mensen met hiv die niet gediscrimineerd werden, gaan ervan uit dat het risico bestaat dat ze gediscrimineerd zullen worden en gaan zich daarom anders gedragen. Om mogelijke discriminatie te vermijden, blijven ze onder de radar met hun status.  

Mensenrechten

Zowel Unia als de onderzoekers vinden dat medische en sociale luik belangrijk zijn in de strijd tegen discriminatie en serofobie, om tot een echte normalisering van hiv te komen. Het gezondheidsbeleid moet daarom meer dan ooit verankerd zijn in mensenrechten en een gelijke kansenbeleid ten aanzien van de arbeidsmarkt en sociale rechten.  

Op deze pagina kan je de Nederlandstalige onderzoekssamenvatting downloaden. Het volledige Franstalige rapport vind je op deze pagina

Downloads