Strategisch plan 2019-2021: naar meer gelijkheid

De gelijkheid bevorderen via mensenrechten, banden aanhalen en een menselijke en performante instelling zijn: dat zijn de drie prioriteiten van Unia voor de periode 2019-2021.

Strategisch plan 2019-2021: naar meer gelijkheid

Het strategisch plan 2019-2021 van Unia is het resultaat van een evaluatie- en denkproces dat meerdere dimensies omvat.

We hebben onze belanghebbenden, Raad van Bestuur en teams geraadpleegd en hebben voor het eerst een enquête gehouden bij onze melders.

We hebben ook een tweede naambekendheids- en perceptieonderzoek uitgevoerd.

Ten slotte hebben onze teams al deze informatie verwerkt, onze prioriteiten voor de volgende jaren bepaald en de aandacht gevestigd op de uitdagingen van de ongelijkheid en van de strijd tegen alle vormen van discriminatie in een onrechtvaardige samenleving.

Daarom wil Unia een voortrekkersrol spelen bij het op gang brengen van veranderingen.