Nota 2004: Toegang van assistentiehonden in restaurants

KB van 7 februari 1997 inzake de algemene voedselhygiëne, de toegang van assistentiehonden in restaurants en de verhouding tot de AD-wet. 

Vergelijkbare publicaties

3 december 2009

Redelijke aanpassingen in 10 brochures (2009)

{title}

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft een reeks van 10 brochures (praktische steekkaarten) ontwikkeld over redelijke aanpassingen voor personen met een handicap in verschillende domeinen van het dagelijkse leven: cultuur, horeca, openbare dienstverlening, handelszaken enzovoort. Daarmee wil het de leveranciers van goederen en diensten in verschillende sectoren informeren en sensibiliseren over het concept ‘redelijke aanpassing’.