Situatie woonwagenbewoners in België na politieoperatie ‘Strike’ op 7 mei 2019

De Raad van Europa, de VN-Mensenrechtenrapporteur voor de minderheden en de Europese Commissie moeten onderzoeken of politie en justitie geen buitensporige maatregelen namen tegen woonwagenbewoners. Dat stelt Unia in een rapport over het optreden van politie en justitie tijdens een grootschalig onderzoek naar autozwendel. Het rapport somt een resem maatregelen op die zware gevolgen hebben voor hele families, waaronder kinderen, ouderen en zieken. Het werd gemaakt op basis van getuigenissen.  

Situatie woonwagenbewoners in België na politieoperatie ‘Strike’ op 7 mei 2019

Op 7 mei 2019 viel de politie binnen op verschillende woonwagenterreinen in de strijd tegen autozwendel. Toen werden onder meer 90 woonwagens van families in beslag genomen. Sindsdien hebben velen onder hen geen dak boven het hoofd, werden hun bankrekeningen zonder uitleg geblokkeerd of werden hun woonwagens in beslag genomen of hun nummerplaten gederegistreerd.

Op 18 mei spraken Unia en de Franstalige Kinderrechtencommissaris hun ongerustheid hier al over uit in een opiniestuk dat verscheen in La Libre. Daarin drongen ze erop aan dat de mensenrechten gerespecteerd worden en dat de overheid met oplossingen over de brug komt.

Volgens de mensen waarmee Unia sprak, blijven ondertussen de buitensporige maatregelen ervoor zorgen dat het risico op discriminatie en onmenselijke en vernederende behandelingen toeneemt.

Bij het verschijnen van dit rapport, zouden al een twintigtal woonwagens zijn doorverkocht in opdracht van het federaal parket. 

Het rapport werd op 12 juli aan de internationale instanties bezorgd.

Vergelijkbare publicaties