Van aanzetten tot haat tot een individueel opleidingstraject

In 2011 postte Pierre een tekst op zijn Facebook-profiel, waarin hij moslims de schuld gaf en hen verantwoordelijk achtte voor de criminaliteit. Die uitlatingen vielen onder het aanzetten tot haat en geweld. De procureur des Konings nam kennis van dossier en droeg het over naar Justitiehuis van Huy, om zo tot een bemiddeling te komen.

Opzetten van een sensibilisatietraject

Na een overleg tussen het Justitiehuis en Unia, werd er een sensibilisatietraject voorgesteld aan Pierre. Dat traject bestond uit drie delen:

  • Neerhalen van stereotypes en vooroordelen. Pierre nam deel aan een atelier over deze thema’s met Unia. Bovendien werd er een ontmoeting vastgelegd tussen Pierre en een contactpersoon om ideeën uit te wisselen rond de veronderstelde linken tussen Islam, jongeren en misdadigheid.
  • Sociologie en dynamieken binnen groepen. Hierbij werd er gefocust op de wijk en de inwoners, door Pierre in twee organisaties onder te dompelen: de vzw Dora Dores en de vzw El Kalima.
  • Tot slot bracht Pierre een bezoek aan een wijk met een groot aantal migranten, om zo de socio-economische realiteit van deze wijk te ontdekken.      

Wie? Pierre, jonge delinquent

Wat? Islamofobe uitlatingen op Facook

Alternatieve maatregel? Bemiddeling met individueel opleidingstraject