Van haatboodschappen naar een sensibilisatietraject

In 2012 postte Jean verschillende islamofobe posts op zijn Facebook-profiel. Omdat die posts vielen onder het aanzetten tot haat en geweld, diende Unia klacht in bij het parket van Brussel. De procureur des Konings stuurde het dossier door naar het justitiehuis om tot een bemiddeling te komen.

Een sensibilisatietraject opzetten

In samenwerking met het justitiehuis stelde Unia een sensibilisatietraject voor aan Jean. Dat traject bestond uit drie hoofdlijnen:

  • Stereotypen en vooroordelen deconstrueren. Jean nam deel aan een atelier over deze thema’s met Unia.
  • Sociologie. Hierbij werd gefocust op de wijk en haar inwoners, door Jean in twee organisaties onder te dompelen: het jeugdhuis Vision en de vzw Declik.
  • Tot slot bracht Jean een bezoek aan een moskee, om van gedachten te wisselen over de islam.

Voor Jean was de opleiding een cruciale factor om een beter beeld te krijgen van mensen met een migratieachtergrond.

Wie? Jean, werkloos, 38 jaar

Wat? Islamofobe uitlatingen op Facebook

Alternatieve maatregel? Bemiddeling met een individueel opleidingstraject