Van negationistische posts tot bezoek aan Dossinkazerne

Als 19-jarige student postte Sam in 2012 Twitter- en Facebookberichten die een inbreuk vormden op de Negationismewet. Via zijn posts en gephotoshopte foto’s trok hij de Holocaust in twijfel en minimaliseerde hij deze gebeurtenissen. Hij meende dat zijn uitlatingen onder de vrijheid van meningsuiting vielen.

Nadat Unia via twee meldingen op de hoogte werd gebracht van de posts, dienden we in 2013 een eenvoudige klacht tegen Sam in bij het parket van Leuven. In de begeleidende brief aan het parket, stelden we de toepassing van de procedure van bemiddeling in strafzaken voor. Een alternatieve en aangepaste maatregel leek hier doeltreffender te zullen zijn dan een klassieke gevangenisstraf of geldboete.

Naar een bemiddelingsovereenkomst

Het parket volgde Unia hierin. Een justitie-assistent zat daarop afzonderlijk samen met Sam en met Unia en peilde daarbij naar de instemming van Sam en de verwachtingen van Unia. Daarna vond een bemiddelingsgesprek plaats, waarbij zowel Sam, de justitie-assistent en de vertegenwoordiger van Unia aanwezig waren.

De uitkomst van het bemiddelingsgesprek werd neergeschreven in een bemiddelingsovereenkomst. In deze overeenkomst tussen het parket en Sam, erkende Sam zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de gepleegde feiten. Hij verklaarde zich akkoord om twee alternatieve maatregelen te volgen:

  • Sam bracht een begeleid bezoek aan de Kazerne Dossin. De Dossinkazerne in Mechelen was tijdens de Tweede Wereldoorlog een deportatiecentrum voor Joden en zigeuners. Vandaag is de kazerne een herdenkingsplaats, museum en documentatiecentrum over de Holocaust en mensenrechten. De gids die Sam in de Kazerne Dossin rondleidde, deelde Unia na afloop mee dat hij de indruk had dat Sam daadwerkelijk zijn mening had aangepast na het aanhoren en zien van de vele bewijzen van de Holocaust in het museum.
  • Sam volgde een cursus ‘Dader-In-Zicht’. Die vorming focust op de problemen die aan de basis liggen van bepaalde daden. Het einddoel is om de dader inzicht te bieden in zichzelf, zodat hij of zij constructieve stappen kan nemen om moeilijkheden aan te pakken.

Sam leefde de maatregelen uit de bemiddelingsovereenkomst na. Daardoor verviel de strafvordering tegen hem. 

Wie? Sam, een 19-jarige student

Wat? Negationistische berichten op Twitter- en Facebook

Alternatieve maatregel? Bezoek aan Kazerne Dossin en cursus ‘Dader-In-Zicht’