Discriminatie bij een zangwedstrijd

8 februari 2013
Discriminatiegrond: HandicapLeeftijd

In het reglement van een zangwedstrijd was opgenomen dat personen ouder dan veertig jaar en personen met een verstandelijke handicap niet mogen deelnemen.

Het Centrum nam contact op met de organisator, die als reden voor de clausule aangaf dat hij wou vermijden dat een van zijn vrienden, een persoon met een verstandelijke handicap, het  slachtoffer van pesterijen zou worden.

Het Centrum heeft de organisator gewezen op de antidiscriminatiewetgeving en hem de nodige informatie bezorgd. Daarna heeft hij zich verontschuldigd en zich geëngageerd om bij toekomstige wedstrijden zulke clausules te vermijden.