Een student in een rolstoel ontvangen? Een toegangshelling, een klaslokaal op de begane grond en het is in orde

14 januari 2021
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een student wenst een opleiding medisch secretariaat te volgen. Zijn inschrijving wordt geweigerd omdat hij in een rolstoel zit en de lessen op een hogere verdieping gegeven worden. De school voorziet geen aanpassingen en stelt de student voor om de cursussen op afstand te volgen. Unia werd gecontacteerd en herinnerde eraan dat afstandscursussen niet in overeenstemming zijn met de principes van inclusief onderwijs. Er is uiteindelijk een oplossing gevonden en de school aanvaardt de redelijke aanpassingen. 

In 2019 neemt deze student in een rolstoel contact op met een school voor volwassenenonderwijs die zijn inschrijving weigert. De klassen bevinden zich op een verdieping boven. Er zijn echter op de begane grond andere klassen die door dezelfde organiserende instantie worden georganiseerd. 

De student neemt contact op met Unia, die de verschillende partijen samenbrengt om een oplossing te vinden. Voor het begin van het schooljaar 2020 wordt een oplossing voorgesteld: installeer een toegangshelling en verplaats de klassen naar een klas op de begane grond. Het proces verloopt traag en de Studieraad weigert de gevraagde aanpassingen gedeeltelijk. De school stelt de student voor om de  cursussen op afstand te volgen. 

Unia komt opnieuw tussenbeide om uit te leggen dat de oplossing van afstandsonderwijs niet past binnen de principes van inclusief onderwijs. De student stapt vervolgens naar de Beroepscommissie. 

Uiteindelijk wordt de eerdere beslissing teruggedraaid en moet de school de regelingen treffen die de student in staat stellen om de cursussen te volgen zoals iedereen.