Homofobie: politie weigert klacht

25 juli 2016
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Omdat een homokoppel het mikpunt is pesterijen en agressie door mensen uit de buurt en er homofobe homofobe uitlatingen worden geroepen, komt de politie langs. Is er sprake van een haatmisdrijf?

Terwijl de politie erbij staat, mikken de daders weer op de seksuele oriëntatie van het koppel.  De twee mannen leggen klacht neer voor homofobe belaging. De agenten die ter plaatse waren, ontkennen die feiten. Ze raden het koppel af om klacht neer te leggen.   

Unia neemt contacteert de korpschef en verwijst naar de omzendbrief inzake discriminatie en haatmisdrijven (COL 13/2013). Deze omzendbrief bepaalt dat de politie een belangrijke rol speelt bij een efficiënte identificatie en registratie van haatmisdrijven. Ook wijst de omzendbrief op het belang van een goede slachtofferopvang. Weinig slachtoffers van haatmisdrijven doen aangifte van de feiten. Het is daarom erg belangrijk dat de politie deze misdrijven ernstig neemt en voor de slachtoffers in de nodige opvang voorziet.

De korpschef is zich bewust van het belang van de toepassing van de omzendbrief en neemt verschillende maatregelen. Zo wordt de omzendbrief opnieuw intern verspreid via een dienstmededeling en wordt samen met Unia een vormingsplan opgesteld voor de personeelsleden van de politiezone. 

Daarnaast neemt Unia contact op met een lokale organisatie en met de coördinator van de gemeenschapswachten. Op een bijeenkomst volgen concrete voorstellen die resulteren in een aantal initiatieven om de overlast in de buurt aan te pakken. Zo geeft de lokale organisatie een vorming aan de gemeenschapswachten en komt er een hoorzitting met de burgemeester. Daarnaast wordt door de gemeente een bemiddelaar aangesteld voor de betrokken buurt. Door die gecoördineerde aanpak kan de overlast in de buurt uiteindelijk teruggedrongen worden.