Joodse kinderen gepest

26 juli 2016
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Een school doet niet het nodige om de pesterijen tegen een negenjarige tweeling van Joodse afkomst te stoppen. 

Vuile Jood, boycot Israel etc, zijn  schering en inslag. Na tervergeefse pogingen om de school hierover aan te spreken, stapt de moeder van de kinderen naar Unia. 

We zitten samen met de school. De directie treedt nu kordater op tegen pestgedrag en plant een anti-pestbeleid.