Nederlandse onderneming wijst kandidaat-verkopers van Nederlandse herkomst af

6 februari 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Een Nederlandse onderneming wees twee kandidaat-verkopers van Nederlandse herkomst af: "Voor onze vestiging te Antwerpen zijn wij op zoek naar Belgische medewerkers. In het verleden werd België via onze hoofdvestiging in Nederland getarget, maar de praktijk heeft ons geleerd dat de Belgische markt het beste reageert op Belgische verkopers." 

Nederlandse onderneming wijst kandidaat-verkopers van Nederlandse herkomst af

Het bedrijf nam de vraag naar onderhandelingen door Unia onvoldoende ernstig. Daarop bezorgde Unia de belastende e-mails aan de arbeidsinspectie. Die stelde na een onderzoek ter plaatse een proces-verbaal op wegens opzettelijke overtreding van de Antiracismewetgeving.

In afwachting van de beslissing van het arbeidsauditoraat om een stakingsprocedure op te starten of de verantwoordelijken eventueel te vervolgen, bereikten de onderneming en Unia een akkoord.

Naast een schadevergoeding van € 17.500 (wettelijk forfait van 6 maanden brutoloon) voor elk van beide benadeelden, engageerde het bedrijf zich om de kosteloze online basistraining 'antidiscriminatiewetgeving' op www.ediv.be te laten doorlopen door haar selectieverantwoordelijken.

Daarnaast engageerde het bedrijf zich om Unia een plan te bezorgen met preventiemaatregelen. Dit om te garanderen dat kandidaat-verkopers geselecteerd worden op hun comminicatievaardigheden met het Belgische cliënteel en/of kennis van de Belgische verkoopmethoden, zonder dat deze competenties herleid worden naar directe of indirecte nationaliteitscriteria.